Asociace

Česká arteterapeutická asociace

Česká arteterapeutická asociace je profesní sdružení arteterapeutů i zájemců o arteterapii. Jejím cílem je profesionalizace oboru, pořádání odborných aktivit (vzdělávacích, informativních apod).  Arteterapie a art psychoterapie využívají umělecké sebevyjádření k podpoře seberozvoje i zdraví. Výtvarný projev slouží k poznávání i léčbě lidské psychiky napříč psychoterapeutickými směry. Je součástí kreativních terapií, stejně jako dramaterapie, muzikoterapie a tanečně pohybová terapie. 

Asociace Dramaterapeutů České republiky

Asociace Dramaterapeutů České republiky, z.s. , byla založena v roce 2008. Je členem a aktivní součástí The European Federation of Dramatherapy (EFD). ADCR má za cíl sdružovat a podporovat dramaterapeuty na území ČR, starat se o správné legislativní kotvení, standardy, etiku, profesní rozvoj, osobnostní růst našich členů i zkvalitňování služeb v rámci profesního pole = dobrá praxe.

Muzikoterapeutická asociace České republiky

Muzikoterapeutická asociace České republiky, z.s. (CZMTA) je neziskovou organizací, která vznikla v roce 2012 sloučením České muzikoterapeutické asociace a České asociace muzikoterapie a dramaterapie – ČAMAD, která fungovala od roku 2005 a v roce 2009 se stala členem European Music Therapy Confederation (EMTC).
CZMTA vytváří prostor pro odbornou diskusi,výměnu informací a zkušeností. Podporuje profesní rozvoj svých členů. Mezi základní cíle asociace patří úsilí o rozvoj a odbornou úroveň muzikoterapie, a dále prosazování profesního statutu, kvalifikačních standardů a etických požadavků, které respektují obvyklé nároky v oblasti terapeutických oborů v ČR i standardy expresívních terapií v evropském rozměru.

Tanter – Asociace tanečně pohybové terapie České Republiky, z.s.

TANTER® je neziskovou organizací založenou v roce 2002 tanečně pohybovými terapeuty, absolventy prvního výcviku v tanečně pohybové terapii v České republice, pořádaného v letech 1997 – 1999 pod záštitou ADTA (American Dance Therapy Association). TANTER® je jedním ze zakládajících členů Evropské asociace taneční pohybové terapie (EADMT). Od svého založení sdružuje profesionály i zájemce o obor TPT, přičemž členové s příslušnou odbornou kvalifikací jsou členy profesionály, zájemci pak členy přidruženými.
Posláním TANTER® – Asociace taneční a pohybové terapie České republiky je vytváření a udržování odpovídající úrovně standardů profesionální způsobilosti tanečních terapeutů.

Stanovy CREATHEAS, z.s. naleznete zde.