Creatheas

CREATHEAS je česká společnost pro umělecko-kreativní terapie.

Vznikla v roce 2021 po mnohaleté spolupráci 4 zakládajících organizací:

Účelem Spolku je:

  • sdružovat právnické osoby zastupující obory v oblasti umělecko – kreativních terapií
  • rozvoj umělecko – kreativních terapeutických profesí
  • hájení zájmů všech svých členů

Mezi činnost CREATHEAS patří vytváření a revize profesních a etických standardů umělecko-kreativních terapeutických profesí, prezentace umělecko-kreativních terapeutických oborů v ČR i zahraničí a informování veřejnosti. Mezi činnost patří také usilování o změnu legislativy pro rozvoj umělecko-kreativních terapií.

Výbor Creatheas

Viktor Dočkal (ADCR)

Dramaterapuet, graduovaný v metodě Developmental Transformations (DvT), supervizor a mentor supervizor ČIS/EASC, spoluzakladatel ADCR i The European Federation of Dramatherapy (EFD)

Jana Merhautová (ČAA)

Arteterapeutka, supervizorka, zakladatelka Eko Art Therapy Institutu, lektorka akreditovaných kurzů a výcviků (MŠMT a MPSV). Místopředsedkyně České arteterapeutické asociace, členka Eurotas. V současné době studium Akamai University, Project Nature Connect, Institute of Global Education, The Applied Eco-Arts Therapy USA – PhD.

Jana Merhautová

Tomáš Procházka (CZMTA)

Psychoterapeut, muzikoterapeut a supervizor ČIS/EASC. Zastává funkci předsedy CZMTA.

Tomáš Procházka

Martina Vávrová (TANTER)

Je tanečně pohybovou terapeutkou, krizovou interventkou a supervizorkou ve výcviku Remedium-ETF UK. Zastává funkci předsedy TANTER® a působí v Evropské asociace tanečně pohybové terapie (EADMT).

Martina Vávrová

Tajemnice Petra Žufníčková

Pracuje na ČVUT CIIRC jako správce projektů. Funkci tajemníka zastává v
několika organizacích, mimo jiné v ČAA a CZMTA.

Petra Žufníčková

Stanovy Creatheas

Ke stažení ve formátu PDF: Stanovy_Creatheas.pdf

Kontakt

Email: kreativniterapie@creatheas.cz