Supervizoři

Supervizi včetně ceny si zájemci domlouvají osobně přes kontakty uvedené u jednotlivých jmen v seznamu supervizorů.

Česká arteterapeutická asociace

Asociace Dramaterapeutů České republiky

  • PhDr Kamila Laudová
  • Mgr. Štěpán Smolík, PhD
  • MgA. Viktor Dočkal

Muzikoterapeutická asociace České republiky

Obecné informace o supervizi v CZMTA

TANTER