Rubriky
Události

Výstava Tóny pro rodinu

Muzikoterapeutická asociace ČR spolupořádala s neziskovou organizací Nedoklubko z.s. a Moravskou filharmonií Olomouc výstavu v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR s názvem Tóny pro rodinu.

Výstava se zaměřovala na možnosti a potenciál muzikoterapie v prenatálním, perinatálním a postnatálním období i vliv hudby na rozvoj lidství od prvních měsíců života. Vyzdvihovala potenciál hudby nejen jako prostředku terapie a prevence, ale také jako základ pro rozvoj vztahu mezi matkou a dítětem.

Vernisáž výstavy proběhla 9. května 2023, samotná výstava s bohatým doprovodným programem (diskusní stoly, přednášky, workshopy) a trvala do konce května.

Záštitu nad výstavou převzali Mgr. Nina Nováková – poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. – člen Senátu Parlamentu ČR.

Více v letáku na stránkách CZMTA